Köpvillkor

Betalning
Kreditkort: Betala med kreditkort. Accepterade kort är Visa, Mastercard och American Express. Kreditkortsbetalningen genomförs i samarbete med Shopify Checkout som ansvarar för betalningshanteringen på säkra servrar.

Betala nu, betala senare eller finansiera med Klarna.

PayPal: Du kan välja att betala med ditt PayPal-konto. Alla betalningar sker på säkra servrar.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra priser. De priser som visas på webbplatsen är våra aktuella priser, inklusive 25% moms.

Observera att kunder utanför EU-länderna handlar momsfritt.

Kunder utanför Sverige kan också bli föremål för importtullar och skatter, som debiteras när produkten når ditt destinationsland. Alla sådana avgifter är ditt ansvar. Lilldal 2:10 Design AB har ingen kontroll över extra avgifter i samband med tullklarering. Du kan få information om vad som gäller för ditt specifika land genom att kontrollera med din lokala tullmyndighet eller postkontor.

Force Majeure
Händelser utanför Lilldal 2:10 Design AB:s kontroll, som inte skäligen kan förutses, anses utgöra force majeure, vilket innebär att Lilldal 2:10 befrias från alla skyldigheter att fullgöra ingångna avtal. Exempel på sådana händelser är myndighets åtgärd eller underlåtenhet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt, embargo, brand eller översvämning, sabotage, olycka, krig, naturkatastrof, strejk eller utebliven leverans från leverantör. Force majeure omfattar även myndighetsbeslut som påverkar marknaden och produkter negativt, t.ex. restriktioner, varningar, förbud etc.

Reklamationer
Vid reklamationer kopplade till produkten ska kunden inom skälig tid kontakta Lilldal 2:10 Design AB i skriftlig korrespondens (e-post eller brev). Vi strävar alltid efter att erbjuda bästa möjliga service för att säkerställa kundnöjdhet.

Ytterligare information
Lilldal 2:10 Design AB förbehåller sig rätten att ändra all information, inklusive men inte begränsat till priser, tekniska specifikationer, köpvillkor och produkterbjudanden utan föregående meddelande. Om en produkt är slutsåld har Lilldal 2:10 Design AB rätt att annullera beställningen och återbetala det betalda beloppet. Vi kommer även att meddela kunden om likvärdiga ersättningsprodukter om sådana finns tillgängliga.
×