Integritetspolicy

Vi förstår att din integritet och säkerheten för dina personuppgifter är oerhört viktig. I detta meddelande beskrivs vad vi gör med dina personuppgifter, vad vi gör för att hålla dem säkra, varifrån och hur vi samlar in dem, samt dina rättigheter i förhållande till de personuppgifter vi har om dig.


1. INSAMLING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vänligen notera att du behöver förse Lilldal 2:10 med vissa Personuppgifter om du vill köpa produkter direkt från Lilldal 2:10, om du vill prenumerera på Nyhetsbrev eller Marknadsföring och i vissa fall när du kontaktar supporten eller kundtjänsten.

Om du väljer att inte lämna ut några Personuppgifter som Lilldal 2:10 begär för sådana ändamål kan det medföra att Lilldal 2:10 inte kan acceptera ditt köp av produkter, prenumeration av Nyhetsbrev eller lösa det ärende som du vill få löst av supporten eller kundtjänsten.

Lilldal 2:10 samlar in och behandlar Personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.


1.1 VID KÖP AV PRODUKTER

De typer av Personuppgifter som Lilldal 2:10 samlar in och behandlar vid köp av produkter består av följande för följande ändamål och tidsperioder:


Typ av personuppgifter

Ditt namn

Din leverans- och faktureringsadress

Ditt mobiltelefonnummer

Din e-postadress

IP-adress


Rättslig grund och syfte

För det nödvändiga syftet att uppfylla Lilldal 2:10 förpliktelser relaterade till köpet, såsom att behandla beställningar, utföra leverans av produkterna, tillhandahålla produktgaranti, lösa tvister, samla in betalningar, hantera fordringar, uttag och återbetalning, och för efterlevnad av juridiska skyldigheter (såsom bokföring). För det nödvändiga syftet att uppfylla Zound Industries skyldigheter relaterade till säkerhet och bedrägeribekämpning. För den tid som behövs för att uppfylla Zound Industries skyldigheter gentemot brottsbekämpande myndigheter och banker.


Lagringsperiod för personuppgifter

För den tid som behövs för att uppfylla Lilldal 2:10 skyldigheter, inklusive underlättande av garantiåtaganden.


1.2 VID GODKÄNNANDE AV PRENUMERATION AV NYHETSBREV OCH MARKNADSFÖRING

De typer av Personuppgifter som Lilldal 2:10 samlar in vid prenumeration av Nyhetsbrev och Marknadsföring:


Typ av Personuppgifter

Din e-postadress


Rättslig grund och syfte

Efter anmälan till nyhetsbrev förbehåller sig Lilldal 2:10 rätten att behandla Personuppgifterna för följande ändamål: skicka produktinformation, specialerbjudanden, via e-post


Lagringsperiod för personuppgifter

Tills samtycket återkallas genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet.


1.3 VID KONTAKT MED SUPPORT ELLER KUNDTJÄNST

De typer av Personuppgifter som Lilldal 2:10 samlar in vid dina kontakter med support eller kundtjänst:


Typ av Personuppgifter

Din e-postadress och annan information som du frivilligt lämnar vid kontakt med support eller kundtjänst.


Rättslig grund och ändamål

För det nödvändiga ändamålet att fullgöra Lilldal 2:10 skyldigheter relaterade till kontakten, såsom hantering av reklamationer, uttag och återbetalning.

Lagringsperiod för personuppgifter
För den tid som behövs för att fullgöra Lilldal 2:10 förpliktelser.

2. COOKIES OCH ANALYSINFORMATION
Lilldal 2:10 använder automatiskt insamlad information - dock inte några Personuppgifter - genom cookies för att anpassa din upplevelse av Webbplatsen för att övervaka och analysera din användning av Webbplatsen. Vänligen se Lilldal 2:10 Cookie Policy för att få mer information om de cookies som används.

3. ÄNDRINGAR OCH UPPDATERINGAR
Lilldal 2:10 kan komma att uppdatera denna Integritetspolicy från tid till annan. Vid sådana uppdateringar kommer Lilldal 2:10 att göra den nya Integritetspolicyn tillgänglig på Webbplatsen och ange datumet för de senaste gjorda revideringarna.

Du uppmanas att regelbundet besöka denna Integritetspolicy för att hålla dig informerad om eventuella ändringar i denna Integritetspolicy. Din fortsatta användning av Webbplatsen, ditt personliga konto, kontakter med support eller kundtjänst eller köp av produkter efter att den reviderade Integritetspolicyn har trätt i kraft kommer att indikera att du har läst, förstått och accepterat den då aktuella versionen av Integritetspolicyn.

4. PERSONUPPGIFTSANSVARIGS KONTAKTUPPGIFTER
Du kan när som helst kontakta Lilldal 2:10:
- för att begära tillgång till dina Personuppgifter som Lilldal 2:10 behandlar,
- för att korrigera sådana Personuppgifter,
- för att begära att Lilldal 2:!0 antingen begränsar användningen av dina Personuppgifter eller raderar sådana Personuppgifter, eller
- om du inte förstår något av de föregående villkoren eller om du har några frågor, funderingar eller kommentarer om Lilldal 2:10 Integritetspolicy.

Kontaktinformation:
Via e-post: hello@lilldal210.com

×